மின்னஞ்சல் செக் லிஸ்ட்


மின்னஞ்சல் எழுதி முடித்ததும் சரி பார்க்க வேண்டிய விஷயங்களில் சில.

  • படிக்கப் போகிறவரை மனதில் வைத்து எழுதினோமா ?
  • சுருக்கெழுத்துக்களையும், கலைச் சொற்களையும் முடிந்தவரை தவிர்த்திருக்கிறோமா ?
  • தவறான வார்த்தைப் பிரயோகங்கள் செய்யப்பட்டதா ?
  • படிக்க வேண்டியவர் ஆர்வத்துடன் படிக்கும் வண்ணம் எழுதினோமா ?
  • இது நேர்மறையாக புரிந்து கொள்ளப்படுமா, அல்லது எதிர்மறையாய் புரிந்துகொள்ளும் வாய்ப்பும் உண்டா ?
  • எதிர் பார்ட்டியின் ஆர்வம், எடுத்துக்கொள்ளும் திறன் முதலானவற்றை மனதிலிறுத்தி அதற்குத் தகுந்தாற்போல் தகவல் வடிவமைக்கப் பட்டுள்ளதா ?
  • ஒவ்வொரு வாக்கியமும் முழுமையாய் உள்ளதா ?
  • செயப்பாட்டு வினைகளை நீக்கி செய்வினைகளால் எழுதப்பட்டுள்ளதா ?

தொழில்முறை கடிதங்களுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட இந்த ஆவணம் எல்லா வகை எழுத்தாக்கங்களுக்கும் பயன்படும் வண்ணமே உள்ளது. முழுவதும் படிக்க இங்கே செல்லவும்.

பின்குறிப்பு: இதில் அரசியல் அல்லது சச்சரவு எதுவும் இல்லை. உள்ளபடியே வெட்டி பாலாஜி, சாரு நிவேதிதா சர்ச்சையைப் படித்ததும் இந்த ஆவணம் நினைவுக்கு வந்தது. யான் படித்ததை பெறுக இவ்வையகம்.